Edenta

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

 • Polireri
 • Gumice za poliranje kompozita,keramike,amalgama
 • Gumice za profilaksu
 • Hartemtal freze
 • Arkanzas kamenčići
 • Polireri za plemenite legure
 • Polireri za akrilat
 • Četkice
 • Setovi za poliranje
 • Hartmetal boreri, karbidni boreri
 • finireri, svrdla za piljenje kruna I mostova
 • kirurška svrdla, parodontološka svrdla
 • Tissue trimmer
 • Čelična svrdla, kirurška svrdla
 • Dijamantna svrdla
 • Endodontska svrdla: Gates, iglice za endodonciju, korijenski  razvrtači
 • Korijenksi I parapulpni kolčići Head-master, Retopin, Post-master
 • Pribor mandrele,stalci za svrdla, adapteri, kamen za čišćenje

ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ

 • Polireri za keramiku,plemenite metale,čelike
 • Titanski polireri
 • Univerzalni polireri
 • Arkanzas polireri
 • Hartmetal polireri i karbidni polireri
 • Harmetal freze I boreri
 • Čelična svrdla za nasadnik
 • Dijamanti I sinteri za tehniku
 • Dijamantne separirke
 • Stalci za svrdla, mandrele, dijamant za oštrenje, kamen za čišćenje, pinovi