Omnia

 • KAPE
 • SPIRITUS PLUS MASKE
 • NESTERILNE RUKAVICE
 • STERILNE KIRURSKE RUKAVICE
 • ZAŠTITA LICA
 • NESTERILNE KUTE ZA
  OPERATERA
 • ZAŠTITA ZA PACIJENTA
 • ZAŠTITA UREĐAJA I OPREME
 • ZAŠTITA OPREME I
  INSTRUMENATA
 • STERILNE KUTE ZA OPERATERA
 • SETOVI ODJEĆE , PREGAČA I
  OPREME ZA IMPLATOLOGIJU
 • NAPREDNI SETOVI PREGAČA I
  OPREME ZA IMPLATOLOGIJU
 • PREGAČE ZA ORALNU KIRURGIJU ,
  POJEDINAČNE
 • STERILNE KIRURŠKE KOMPRESE
 • STERILNE KIRURŠKE KOMPRESE
  SAMOLJEPIVE I NE ADHEZIVNE,
  OBLIKA SLOVA U
 • KIRURŠKE KOMPRESE SA
  RUPOM
 • KIRURŠKE KOMPRESE SA
  NE CENTRIRANOM RUPOM
 • KIRURŠKE KOMPRESE SA
  LJEPLJIVIM RUBOM
 • KOMPRESE ZA POKRETNI STOLIĆ
  ZA INSTRUMENTE
 • PRIBOR ZA IMPLATOLOGIJU
 • PRIBOR ZA PRANJE, DEZINFEKCIJU I
  BANDAŽIRANJE
 • CJEVČICE ZA STROJNU IRIGACIJU.
  IMPLATOLOŠKA I PIEZO KIRURGIJA
 • PRIBOR ZA MEHANIČKU I RUČNU
  IRIGACIJU
 • CJEVČICE ZA RUČNU IRIGACIJU
 • STERILNI ASPIRATORI I FILTERI
  KOLEKTORI ZA KOST
 • ADAPTERI I VEZE
 • KIRURŠKI KONCI
 • STOLIĆI , ORMARIĆI I
  PRIBOR ZA OPERATERA
 • INDIKATORI ZA PARNU I BIOLOŠKU
  STERILIZACIJU
 • PROIZVODI ZA STERILIZACIJU
 • SISALJKE, FAST-DAM SISALJKE.
  VATEROLICE
 • IGLE ZA ANESTEZIJU
 • DEFENSOR PIC- SISTEM ZA
  SIGURNO ODSTRANJIVANJE IGALA
 • ADAPTERI ZA ŠPRICE ZA
  DEFENSOR PIC UREĐAJ